Nasze cele

 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze cele nie są łatwe do osiągnięcia, co nie zmienia faktu, że nadal są możliwe. Niektóre z nich rozpinają się nawet na wiele lat.
Nasza ciężka praca, pasja i miłość wielu ludzi do rodzimej wiary na pewno przybliży nas do realizacji planów, które prezentujemy poniżej.

Plany do zrealizowania:

Założenie wyższej uczelni słowiańskiej,

Wybudowanie świątyń.
W okolicach góry Ślęży, obecnie jesteśmy na etapie poszukiwania ziemi,

Założenie wydawnictwa słowiańskiego,

Odzyskanie miejsc kultu,

Organizacja pochówku słowiańskiego,

Stworzenie mapy miejsc kultu,

Wprowadzenie słowiańszczyzny do szkół i wojska.

Wprowadzenie zasady 1, 10, 100 itd.
Czyli w danym rejonie jeden wyznawca słowiańszczyzny  stawia posąg, taki na jaki go stać (np. drewniany),
10-ciu wyznawców w danej miejscowości – głaz ofiarny lub posąg kamienny,
100 osób w danej miejscowości – mały chram(minimum 35 m2).
1000 wiernych -świątynia z salą biesiadną.

 

 

Obecnie zrealizowane cele:

Zakupienie 8 hektarów ziemi, łąk i lasów.
Tereny to oddane zostaną każdej chętnej osobie, np. w ramach biwakowania, organizowania obrzędów, prowadzenia poletka itp.

 

obraz źródło: http://myartmagazine.com/tree-paintings