Kontakt

Rodzima Wiara Oddział Śląski 

Starszy oddziału śląskiego : Wojciech Krystosiak
Tel. 502 075 737 
www.rodzimawiara.org 

ul. Bolesława Prusa 38-40 lok. 21
50-319 Wrocław
Regon oddziału: 930810740-00031
 
Rodzima Wiara 
Naczelnik: Stanisław Potrzebowski
ul. Strzegomska 198/20
54-432 Wrocław
Regon Rodzimej Wiary: 930810740
Konto bankowe:
PKO BP: 76 1020 5226 0000 6902 0540 9414 
 
Związek Wyznaniowy zarejestrowany
w Ministerstwie  Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w rejestrze Kościołów i Związków Wyznaniowych
Dział A, pozycja 92, NR W REJESTRZE 108.

 

 

obraz źródło licencja standardowa: http://www.depositphotos.com