Kim jesteśmy

Jesteśmy oddziałem śląskim Rodzimej Wiary; rodzimowierczą grupą osób, które pragną rozwijać, wspierać i ugruntowywać wszelkie przejawy zapomnianej kultury społeczności słowiańskich na terenie Polski. Współcześnie obchodzone święta czerpią z tradycji naszych przodków. Naszym celem jest również edukowanie w tym zakresie. Życie jednostki jest niczym innym jak fragmentem istnienia całej natury. Metafizycznym łącznikiem pomiędzy człowiekiem a przyrodą od dawna były wierzenia. To za ich pomocą tłumaczono zjawiska atmosferyczne, zmiany pór roku, narodziny oraz śmierć. Na terenach ziem polskich dominowały wierzenia natywne dla rodzimej ziemi i to one były niezwykłym spoiwem, obecnie brakującym ogniwem w kulturze Polaków.

 

 

 

obraz źródło: http://www.jacekptak.nazwa.pl/wierzenia.obrzedy.noc.html