Dokumenty

 

Statut

Pełnomocnictwo

Potwierdzenie starszy oddziału śląskiego

Pisma do ministerstwa i odpowiedzi

Dokumenty ws. religii słowiańskiej w szkole

Cmentarze słowiańskie

Prawo budowlane świątyń i innych obiektów kultu

Kapłani słowiańscy w wojsku

Kapłani słowiańscy w zakładach karnych

Ziemia na potrzeby miejsc kultu

Jeżeli masz jakąś wiedzę lub informację o ustawach, rozporządzeniach i miejscowych przepisach prosimy o kontakt.

 

 

 

obraz źródło: https://pl.pinterest.com/pin/80994493278053923/